لیست شرکت های عضو انجمن

ردیف نام شرکت مدیر عامل تلفن
1 آب برین توس مهندس سعید صادق زاده 37685420
2 آب روان توس سعید حسن زاده 37620914
3 آب فشان مهر علیرضا روشنی 37672501
4 آب قطران زرین تربت رضا پدرام راد 52292577
5 آب مهر شرق جعفر هاشم پور 36082338
6 آب نمود صنعت پردیس محمد امین اعرابی 36206429
7 آب گستر مزرعه رضا حلمی فخر داود 33437566
8 آبدیس سازه شرق محسن حسین آبادی 37253898
9 آبراهه زرین توس محمود قاسمی 37249180
10 آبیار کویر لوت علی مشهدی بندانی 36049188
11 آبیاران سازه سپاهان جعفر روزبه نصيرايي 36064770
12 آبیاران سازه طوس علیرضا نیاسر 6-37660445
13 آبیاری شادیاخ مهدی مامات 42226100
14 آبین ترنم شرق رضا حسني 051-36077685
15 آذین کشت بینالود جواد سبرنجانی 05512211911
16 آرمان آب بیهق اکرم آرمان منش 44655885
17 آریان گستره سازان ابراهیم علامتیان 36043285
18 آوین فاریاب جام ملیحه براشکی 33490396
19 اختر توس محمد حسینی 37233223
20 ارگانو وحيد عليخانزاده 37654797-37671061
21 اقلیم سبز طوس سعید ظریف 37137805
22 امکان پی البرز حسین انصاری فرد 05312231767-2227222
23 بارثاوا پیشگامان نیرو مسعود خدادادزاده 05136612718
24 برفاب خراسان عباسعلی ملک محمدی 94110900-38661655
25 ترنم گستر زرین توس سید مرتضی طباطبایی 05117538530
26 توس آبکامه بابک دهقان 051160916368
27 توسعه سبز سبزوار امین جلینی 44660754
28 توسعه و عمران پایاب توس معین چمنی 8412883
29 توچال توس نادر ذوالفقاری 38901194
30 تکاب سازه شرق سید مهدی موسوی 55255109
31 دبیر انجمن مجید داور پناه 05137238049-05137238349
32 دهباغ مسعود رضا برادران 37290091
33 دژ آب گستر خاوران رسول فلاح هروی 05117678024
34 راه آب سازند طوس هادی حاجیان 37533982
35 رهاب سازه بینالود ابراهیم مهدی پور 051-36055572-36055582
36 زرکاران خراسان سعید کریمی 38542520
37 زرین قطره بردسکن حمیدرضا سبحانی 55426532
38 سازند آب شفق محمد رضا راه نورد 05136616392
39 صدر آب سازه پارسیان هاشم شرفیان 5-05136038750
40 صدرا آب برتر شرق مهدی مسافری 38661755
41 طلوع شرق گناباد خانم الهه اسماعیل زاده 05337254290
42 عمران جویان توس غلامرضا براتی 36639804
43 فخران سامانه پارت حمیدغلامی 36227637
44 فرآب مهر نیشابور علی عابدی 05512210202
45 فرداب خراسان محمدرضا طاهرپور 2-37287401
46 فلاح یاوران جام مهندس جمال جوادی 52622330
47 مه فشان رود اسماعیل توانا پور 54227651-54223841
48 مه فشان شرق محمد رضا روشنی 37672501
49 مهار روان آب شرق حمید منصوریان 05136044723
50 مهد سازان توس مهندس مسعود مهدیزاده 37622862
51 مهدآب توس احمد دولت آبادي 38460009
52 مهرگان پی بارثاوا علی شجیعی 37683323
53 میراب قطره خراسان محسن فرهادیان 1-38943430
54 نشت آب توس محمد امین صلاحی 12-38480910
55 نهر آب آفتاب سید علی خاتمی نژاد 5725225350-5223278
56 نوین کشت بارثاوا علیرضا زرگران 05118599571
57 هیدرواترک فراساز مجید شیردل 05856234325
58 پارس دژفراز وحید عزیز پور 6-3768875
59 پارس سازه آساک سونا جلالی گرمرود 37632975
60 پارسا بارش پردیس مجتبی شیاسی ارانی 05118905399
61 پرتو گرداب نما محمد مهدی مروی 38687521
62 پلی تم رضا منصوريان 37640024
63 پوی آب پارسیان سعید تیموری 35218763
64 پویش آب و خاک خراسان مهدی تشکری 05116070620
65 پژوهاب شرق حسین فرنوش 05116024549
66 پیمان اتیلن حسن مهدویان 2-36919400
67 چشمه ساران خیام نیشابور حسین فضلی 05516613887
68 ژرفا اندیش میراو سید سعیدحسینی کلاگر 37274979
69 کوشش گستر طوس مهدی اسماعیلی 7620701 - 7610306
70 کویر آب پارسیان رهام نایبی فرد 36613643
71 کیمیای حیات پارس حامد منصوری 38664456
72 گردونه سبز فام محمد مهران کردی 021-88976798-9
73 گزین آب شرق جواد عسگری 38661755
74 گسترش صنایع جوین صغری سادات علیکی 45223296
75 گل پروران بار ثاوا فاطمه حمیدی 34226666-34223200
76 گلبرگ سبز خاوران محمد سعید موحدی 8521650

سيستم آبياري تحت فشار

پیگیری پرونده


کد پيگيري درخواست خود را وارد کنيد :

تبليغات

- آب برین توس

- آب روان توس

- آب فشان مهر

- آب قطران زرین تربت

- آب گستر مزرعه

- آب مهر شرق

- آبدیس سازه شرق

- آبراهه زرین توس

- آبیاران سازه سپاهان

- آبیاران سازه طوس

- آبیاری شادیاخ

- اختر توس

- آذین کشت بینالود

- ارگانو

- آرمان آب بیهق

- آریان گستره سازان

 - اقلیم سبز طوس

- امکان پی البرز

- برفاب خراسان

- پارس دژ فراز

- پارس سازه آساک

- پارسا بارش پردیس

- پرتو گرداب نما

- پژوهاب شرق

- پلی تم

- پوی آب پارسیان

- پویش آب و خاک خراسان

- پیمان اتیلن

- ترنم گستر زرین توس

- تکاب سازه شرق

- توچال توس

- توس آبکامه

- توسعه سبز سبزوار

- توسعه و عمران پایاب توس

- چشمه ساران خیام نیشابور

- دژ آب گستر خاوران

- دهباغ

- رهاب سازه بینالود

- زرکاران خراسان

- زرین قطره بردسکن

- ژرفا اندیش میراو

- سازند آب شفق

- صدر آب سازه پارسیان

- صدرا آب برتر شرق

- طلوع شرق گناباد

- عمران جویان توس

- فر آب مهر نیشابور

- فراز آب راه شرق

- فرداب خراسان

- فلاح یاوران طوس

- فلاح یاوران جام

- کوشش گستر طوس

- کویر آب پارسیان

- کیمیای حیات پارس

-گردونه سبز فام

- گلبرگ سبز خاوران

- مه فشان رود

- مه فشان شرق

- مهار روان آب شرق

- مهدآب توس

- مهد سازان توس

 

 

- مهرگان پی بارثاوا

 

 

- میراب قطره خراسان

- نشت آب توس

- نگین دیبا

- نوین کشت بارثاوا

- نهر آب آفتاب

- هیدرو اترک فراساز

اوقات شرعی


khoruj1